06:52 ICT Thứ năm, 23/10/2014

Tổ chức Đoàn thể

Website Huyện Hòa Vang

      Website và bài giảng điện tử thuộc chương trình "Xây dựng nông thôn mới" của Huyện Hòa Vang do Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tập huấn

Trang nhất » Tổ chức Đoàn thể » Đảng ủy » Mẫu văn bản - công tác Đảng

Hướng dẫn trình tự ghi ngày tháng trong hồ sơ kết nạp Đảng

Trình tự ngày tháng ghi trong hồ sơ phải tuân theo thứ tự là:

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng

Người vào Đảng tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng từng nội dung trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ.

  Trang trước  1, 2